Glacé Industri, Kävlinge

Café ”Smedjan”, 170-339 kvm

Nu finns det möjlighet att öppna ett café i den gamla smedjan på Glacé!

Lokalen har bra skyltläge och ligger i direkt anslutning till bland annat besöksintensiva Nordic Wellness. Samtidigt ligger den naturskönt med Kävlinges  rekreationsområde med naturstig intill.

Möjlighet till uteservering intill.

Lokalen är idag stomren, så det finns möjlighet för dig som hyresgäst att vara med och påverka utformningen av lokalen så den passar just din verksamhet. 

Lokal

Gatuplan och vån 2

Omgivning

Parkering finns. Närhet till centrum med all service. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ
Strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108. Här passerar ca 9390 fordon per dygn i båda riktningarna vilket är betydligt fler än vad som kommer sydost och västerifrån. 

Siffrorna är från Trafikverkets mätning 2018 och bör ökat ytterligare.

Planritning