Glacé Industri, Kävlinge

Ledig lokal, 318 kvm

Lokal med skyltläge i gatuplan. Ligger intill Nordic Wellness entré med stort flöde av människor. 

Lokalen är inflyttningsklar med toaletter och kök. Kontorsanpassad.

Lokal

Kök
3 toaletter
2 dusch/omklädningsrum
2 kontorsrum
stor öppen yta

Omgivning

Parkering finns. Närhet till centrum med all service. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ
Strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108. Här passerar ca 9390 fordon per dygn i båda riktningarna vilket är betydligt fler än vad som kommer sydost och västerifrån.

Siffrorna är från Trafikverkets mätning 2018 och bör ökat ytterligare.

Planritning

Vi anpassar lokalen efter era behov. Se nedan exempel på lokalen anpassad till friskvård med väntrum och flera behandlingsrum.