Glacé Industri, Kävlinge

Ledig lokal, 318 kvm

Rejäl lokal i gatuplan. Lokalen har många möjligheter och passar både som butik, verkstad och kontor.

Lokal

2 dusch/omklädningsrum
3 toaletter
Petry
2 kontorsrum
stor öppen yta

Omgivning

Parkering finns. Närhet till centrum med all service. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ
Strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108. Här passerar ca 9390 fordon per dygn i båda riktningarna vilket är betydligt fler än vad som kommer sydost och västerifrån.

Siffrorna är från Trafikverkets mätning 2018 och bör ökat ytterligare.

Planritning