Glacé Industri, Kävlinge

Butik, 153-307 kvm

Vi delar upp vår mest charmiga lokal till tre butiker!

Vi har renoverat varsamt för att bibehålla lokalens ursprungliga industriella charm.

Butikernas storlekar är 153 kvm, 180 kvm och 307 kvm.

Parkering i direkt anslutning.

Lokal

Gatuplan
Toalett
Pentry

Omgivning

Parkering finns. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ
Strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108. Här passerar ca 9390 fordon per dygn i båda riktningarna vilket är betydligt fler än vad som kommer sydost och västerifrån.

Siffrorna är från Trafikverkets mätning 2018 och bör ökat ytterligare.

Planritning