Glacé Industri, Kävlinge

Restaurang, 349 kvm

Nu finns det möjlighet att öppna en restaurang på Glacé!

Lokalen har bra skyltläge samtidigt som den ligger omgiven av vacker natur. Kävlinges välbesökta rekreationsområde med naturstig går precis utanför.

Möjlighet till uteservering.

Lokalen är idag stomren, så det finns möjlighet för dig som hyresgäst att vara med och påverka utformningen av lokalen så den passar just din verksamhet. 

Parkering ligger i direkt anslutning.

Lokal

Gatuplan

Omgivning

Parkering finns. Närhet till centrum med all service. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ
Strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108. Här passerar ca 9390 fordon per dygn i båda riktningarna vilket är betydligt fler än vad som kommer sydost och västerifrån.

Siffrorna är från Trafikverkets mätning 2018 och bör ökat ytterligare.

Planritning