Glacé Industri, Kävlinge

Ledig lokal, 618–1034 kvm

Rejäl lokal med lastramp. Lokalen passar utmärkt både som småindustri, lager och verkstad.

Lokal

Takhöjd 3,70 m

Omgivning

Parkering finns. Närhet till centrum med all service. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ
Strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108 söderifrån. Här passerar ca 9390 fordon per dygnKälla: Trafikverket.

Planritning