Glacé Industri, Kävlinge

Ledig lokal, 460 kvm

Nu är en av våra mest charmiga lokaler redo för uthyrning! Vi har renoverat varsamt för att bibehålla lokalens ursprungliga industriella charm. Parkeringen, som nyligen är asfalterad, ligger i direkt anslutning.

Lokal

Gatuplan
Toalett
Pentry

Omgivning

Parkering finns. Närhet till centrum med all service. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ
Strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108 söderifrån. Här passerar ca 9390 fordon per dygnKälla: Trafikverket.

Planritning