Glacé Industri, Kävlinge

Ledig lokal, 705 kvm

Med butiksingång på framsidan och med lastramp på baksidan, har denna lokal många möjligheter. Lokalen passar utmärkt både som butik, småindustri, lager och kontor.

Lokal

Gatuplan
Takhöjd 3,80 m
Lastramp finns
4 toaletter
2 dusch/omklädningsrum
Lunchrum

Omgivning

Parkering finns. Närhet till centrum med all service. Skyltläge. Nära väg 108. Omgiven av vacker natur intill Kävlingeån.

KÄVLINGES ENTRÉ. Lokalen var tidigare uthyrd till posten på grund av dess strategiska läge med aktiv in/utfart mot Lund/Malmö. 

Bilden visar trafikflöden in i Kävlinge. Den mest trafikerade vägen är väg 108 söderifrån. Här passerar ca 9390 fordon per dygn. Källa: Trafikverket.

Planritning