Kontors och lagerlokal, 1.528 kvm. Tillträde 1/11

Beskrivning